Zákon č. 129/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 414/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 41/2011
Platnosť od 28.04.2011
Účinnosť od 01.01.2013