Zákon č. 121/2011 Z. z.Zákon o zrušení Protidrogového fondu

Čiastka 39/2011
Platnosť od 20.04.2011
Účinnosť od 01.05.2011 do30.09.2012