Zákon č. 121/2011 Z. z.Zákon o zrušení Protidrogového fondu

(v znení č. 287/2012 Z. z., 203/2013 Z. z.)

Čiastka 39/2011
Platnosť od 20.04.2011
Účinnosť od 01.09.2013