Zákon č. 115/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky

Čiastka 38/2011
Platnosť od 15.04.2011
Účinnosť od 15.04.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2011 Aktuálne znenie