Redakčné oznámenie č. r1/c96/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.

Čiastka 96/2010
Platnosť od 01.06.2010
Účinnosť od 01.06.2010