Redakčné oznámenie č. r1/c52/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2009 Z. z.

Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010