Redakčné oznámenie č. r1/c41/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z.

Čiastka 41/2010
Platnosť od 10.03.2010