Redakčné oznámenie č. r2/c29/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z.

Čiastka 29/2010
Platnosť od 23.02.2010
Účinnosť od 01.07.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.07.2009