Redakčné oznámenie č. r1/c29/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 133/2008 Z. z.

Čiastka 29/2010
Platnosť od 23.02.2010

Pôvodný predpis

23.02.2010