Redakčné oznámenie č. r1/c152/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z.

Čiastka 152/2010
Platnosť od 14.10.2010