Redakčné oznámenie č. r1/c149/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z.

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010

Pôvodný predpis

07.10.2010