Redakčné oznámenie č. r1/c127/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z.

Čiastka 127/2010
Platnosť od 16.07.2010