Redakčné oznámenie č. r3/c119/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 297/2010 Z. z.

Čiastka 119/2010
Platnosť od 08.07.2010

Pôvodný predpis

08.07.2010