Redakčné oznámenie č. r1/c119/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 355/2009 Z. z.

Čiastka 119/2010
Platnosť od 08.07.2010

Pôvodný predpis

08.07.2010