Oznámenie č. 94/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci

Čiastka 48/2010
Platnosť od 24.03.2010 do31.08.2011
Účinnosť do 31.08.2011
Zrušený 233/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.