Oznámenie č. 90/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky z 27. marca 2006

(v znení č. 340/2011 Z. z.)

Čiastka 47/2010
Platnosť od 24.03.2010
Účinnosť od 01.11.2011
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 16. marca 2009 v súlade s článkom 28 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 16. mája 2010 v súlade s článkom 28 ods. 3. Pre Slovenskú republiku zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2011.