Oznámenie č. 87/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

Čiastka 45/2010
Platnosť od 18.03.2010
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.