Nariadenie vlády č. 81/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Čiastka 43/2010
Platnosť od 13.03.2010 do31.07.2014
Účinnosť od 15.03.2010 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2010 - 31.07.2014

Pôvodný predpis

13.03.2010