Nariadenie vlády č. 79/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

Čiastka 42/2010
Platnosť od 11.03.2010
Účinnosť od 15.03.2010

OBSAH