Vyhláška č. 74/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok

Čiastka 40/2010
Platnosť od 10.03.2010 do31.01.2012
Účinnosť od 15.03.2010 do31.01.2012
Zrušený 21/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2010 - 31.01.2012