Oznámenie č. 72/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 38/2010
Platnosť od 09.03.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. augusta 2007 v súlade s článkom 23 ods. 1.

Pôvodný predpis

09.03.2010