Oznámenie č. 64/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 33/2010
Platnosť od 27.02.2010
Redakčná poznámka

Zmeny poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 1. júla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2010.