Oznámenie č. 62/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2010

Čiastka 31/2010
Platnosť od 26.02.2010 do28.02.2011
Účinnosť do 28.02.2011
Zrušený 36/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Pôvodný predpis

26.02.2010