Oznámenie č. 6/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 2/2010
Platnosť od 12.01.2010

Pôvodný predpis

12.01.2010