Oznámenie č. 59/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní hlásení poisťovňou z iného členského štátu na štatistické účely

Čiastka 30/2010
Platnosť od 26.02.2010
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Pôvodný predpis

26.02.2010