Vyhláška č. 553/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 198/2010
Platnosť od 30.12.2010 do31.08.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.08.2011
Zrušený 277/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 31.08.2011