Zákon č. 548/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 414/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 197/2010
Platnosť od 30.12.2010
Účinnosť od 01.01.2013