Zákon č. 547/2010 Z. z.Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 1/2014 Z. z.(nepriamo), 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 197/2010
Platnosť od 30.12.2010
Účinnosť od 01.06.2017