Oznámenie č. 54/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Železničnej polície v roku 2010

Čiastka 29/2010
Platnosť od 23.02.2010 do25.02.2011
Účinnosť do 25.02.2011
Zrušený 44/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2010.