Vyhláška č. 535/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Čiastka 196/2010
Platnosť od 29.12.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 541/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

29.12.2010