Zákon č. 529/2010 Z. z.Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)

(v znení č. 56/2018 Z. z.)

Čiastka 194/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.04.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2018 56/2018 Z. z. Aktuálne znenie
29.12.2010 - 31.03.2018