Oznámenie č. 521/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Čiastka 193/2010
Platnosť od 28.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.