Nariadenie vlády č. 516/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení neskorších predpisov

Čiastka 192/2010
Platnosť od 28.12.2010 do31.12.2012
Účinnosť od 01.02.2011 do31.12.2012
Zrušený 432/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2011 - 31.12.2012