Zákon č. 514/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 192/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 30/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2011 - 28.02.2019

Pôvodný predpis

28.12.2010