Zákon č. 513/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.

Čiastka 192/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem § 12a v dvadsiatom bode čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2010.