Oznámenie č. 512/2010 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov

Čiastka 191/2010
Platnosť od 28.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

Pôvodný predpis

28.12.2010