Oznámenie č. 504/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Čiastka 190/2010
Platnosť od 23.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Pôvodný predpis

23.12.2010