Výnos č. 503/2010 Z. z.Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

Čiastka 190/2010
Platnosť od 23.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011