Opatrenie č. 502/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Čiastka 190/2010
Platnosť od 23.12.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 517/2011 Z. z.