Zákon č. 498/2010 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011

Čiastka 189/2010
Platnosť od 23.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011