Zákon č. 498/2010 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011

Čiastka 189/2010
Platnosť od 23.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie