Zákon č. 495/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 22.12.2010