Zákon č. 493/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 372/2012 Z. z.(nepriamo), 373/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 372/2012 Z. z.(nepriamo), 373/2012 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2011 - 31.12.2012