Oznámenie č. 49/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o rozvojovej spolupráci

Čiastka 26/2010
Platnosť od 12.02.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. januára 2010 v súlade s článkom 11 ods. 2.

Pôvodný predpis

12.02.2010