Zákon č. 486/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2010
Platnosť od 18.12.2010
Účinnosť od 31.12.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.12.2010