Zákon č. 485/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2010
Platnosť od 18.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH