Rozhodnutie č. 480/2010 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 185/2010
Platnosť od 16.12.2010

Pôvodný predpis

16.12.2010