Výnos č. 478/2010 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy

Čiastka 183/2010
Platnosť od 16.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do30.04.2019
Zrušený 95/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 30.04.2019

Pôvodný predpis

16.12.2010