Oznámenie č. 470/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 178/2010
Platnosť od 14.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Pôvodný predpis

14.12.2010