Oznámenie č. 47/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 25/2010
Platnosť od 11.02.2010

Pôvodný predpis

11.02.2010